Tilts pār Vecupi
Carnikavā

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica tiltu barjeru sistēmas H2 W4 piegādi tilta atjaunošanai pār Vecupi Carnikavā,
Rūpnieku ielā. 2015. gads.