Starptautiskās lidostas ''Rīga''
manevrēšanas ceļi

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica asfalta ģeokompozīta Tensar ARGN piegādi Starptautiskās lidostas ''Rīga'' manevrēšanas ceļu rekonstrukcijai.
Šis ir īpašs projekts, jo tā gaidā tika nodrošināta ražotāja- kompānijas Tensar International pārstāvju klātbūtne asfalta kārtu armēšanas procesa pārraudzībai un konsultēšanai, par ko savu gandarījumu pauda gan pasūtītājs, gan projektētājs, gan būvnieki.