Robežu iela Ventspilī

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica GRP stikla šķiedras DN1000 mm caurtekas un DN1000 mm akas piegādi objektā: Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī- Robežu ielas pārbūve no I. Mičurina ielas līdz Pakules tiltam. 2017. gads.