Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā Micpapi-Rožukalns

SIA "OK Būvmateriāli" veica GRP stikla šķiedras DN3000mm caurtekas piegādi Latvijas valsts meži būvobjektā: "Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM AUSTRUMVIDZEMES reģionā Micpapi-Rožukalns"