Klaipēdas ostas
estakāde

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica sfērisko balstīklu un tilta deformācijas šuvju piegādi
estakādes būvniecībai Klaipēdas valsts jūras ostas teritorijā. 2016. gads.