K. Ulmaņa gatves un
Beberbeķu ielas krustojums

SIA  ''OK Būvmateriāli'' piegādāja ceļu barjeras H4B un triecienslāpētāju. 2012. gads.