Gaujas tilts, autoceļš P8

SIA “OK Būvmateriāli” veic GRP stikla šķiedras DN160mm un Dn250mm slēgtās ūdens atvades sistēmas piegādi, būvobjektam uz autoceļa P8, Gaujas tilts. 2017. gads.