Dūrupes tilts
Balvu novadā

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica metāla caurteku piegādi Balvu novada Dūrupes tilta rekonstrukcijai. 2013. gads.