Svētes upes caurplūdes atjaunošana

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica GRP stikla šķiedras caurtekas DN1500 mm piegādi būvobjektam:
Svētes upes caurplūdes atjaunošana un plūdu apdraudējuma samazināšana piegulošajās teritorijās.