BA5 Jaunā pārvada (P01) izbūve Rail Baltica 1435mm platuma sliežu ceļiem Lāčplēša ielā.

SIA "OK Būvmateriāli" veica siju spriegošanas darbus, nodrošināja jaunā pārvada balstīklu piegādi, kā arī pirmo balstīklu komplekta instalācijas uzraudzību Rail Baltica P01 posmam.