Autoceļš
Ērgļi-Suntaži

SIA ''OK Būvmateriāli'' veica metāla caurteku piegādi autoceļa Ērgļi - Suntaži rekonstrukcijas gaitā. 2013. gads.