Autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte posma km 2,33-6,84 atjaunošana (pārbūve)

SIA “OK Būvmateriāli” veica GRP stikla šķiedras DN1400mm caurtekas piegādi būvobjektam: ” Autoceļa P116 Kuldīga – Skrunda – Embūte posma km 2,33-6,84 atjaunošana (pārbūve)”, kur GRP stikla šķiedras caurteka DN1400mm tika ievilkta esošajā kastveida betona caurtekā.